Refshalevej, København
+50374568
info@fredens-havn.dk

FREDENS HAVN

Grundlagt 2006

Forening Fredens Havn består af en diverse besætning og en samling af både der ligger for svaj i Erdkhelgraven Kbh.
Vores formål tager udgangspunkt i det fællesskab der opstår
ved mødet på vand og på naturens vilkår.

”Med udgangspunkt i den nordlige del af Erdkehlgraven og den tilhørende del af Refshalevej, ønsker foreningen at samle maritimt interesserede og fremhæve områdets kultur, natur og kvaliteter ved at møde naturen på dens egne vilkår.”

FÆLLESSKAB

Bådfolket udgør et stærkt fællesskab med en kultur for at passe på hinanden og naturen. Vi har også en kultur for at samarbejde og deltage i dialog med vore naboer i lokalsamfundet og med myndighederne.

NAVIGATION

Vi navigerer efter enkle principper som vi kalder ‘Alle-mands ret’,  ‘Klart skib’, ‘Naturskolen’ og ‘Efterlade ingen’.
Disse principper gør sig gældende i det daglige liv hvor vi passer på hinanden, på naturen og på vores hjem.

FORANKRING

Fredens Havn er en forening som er forankret i lokalsamfundet igennem 15år. Foreningen har arbejdet i alle år for naturgenopretning, miljøbevidsthed, mangfoldighed og biodiversitet. Vi arbejder fortsat for en smuk natur og for at være et åndehul af inspiration for byens gæster.

Historien om Fredens Havn

Fredens Havn er os der har fundet sammen omkring dette enestående sted midt i København over de sidste 14 år. Vi er en samling af højtuddannede idealister, håndværkere, kunstnere, musikere, gøglere, misbrugere og hjemløse. Nogle af os er gode socialt, nogle af os er gode praktisk. Vi rummer diversitet, tolerance og kærlighed for hinanden.
Vores styrke er vores evne til at rumme hinanden og udvikle os som individer og som fællesskab.
Vi har øje for hinanden og for den natur vi benytter. Vi ønsker at svaneparret og det mangfoldige vandfugleliv i havnen fortsat har en beskyttet eksistens og vi udfører forårsoprydnings weekender langs kysten. Vi samler plastik affald op som driver ind fra verdenshavene som en daglig pligt.

Se mini-dokumentaren om Havnens historie her.
Produceret i sommer 2020 af Cæcilie og Sofie

Klart skib

‘Klart skib’ er et udtryk som vi bruger i hverdagen som handler om at blive kaptajn i eget liv, at kunne håndtere sin egen bolig og sine egne omgivelser, sine egne tanker, traumaer og fortid. Vi hjælper hinanden mod selvstændighed ved at bruge fællesskabets ressourcer til at støtte en udviklingsproces.

Efterlad ingen

‘Efterlad ingen’ er et udtryk for vores ønske om at løfte de svageste eller hårdest ramt i fællesskabet med en erkendelse af at vi er kun så stærke som det svageste led. Igennem ugentlige struktureret møder med en coach arbejder vi på at se og lytte til hinanden og styrke både individet og fællesskabet.

Naturskolen

‘Naturskolen’ er et udtryk vi bruger som beskriver de aktiviteter der foregår i vores fælleshave, på og under vandet og ved bredden. Her lærer vi om bæredygtige principper, permakultur, dyrkning af afgrøder, fuglelivet og meget mere. På billedet kan du se etablering af vores hønsegård.

Havnemestermødet

‘Havnemestermødet’ har siden 2012 været foreningens beslutningsorgan. Alle vigtige beslutninger bliver foretaget her, omkring bålet.
Vi arbejder ud fra principperne om konsensus demokrati, hvor alle skal høres og få mulighed for at komme til orde. Her sikrer vi os at alle er med om bord og evt. konflikter bliver løst

Sanitære forhold

Vi har ordentlige sanitære forhold i Fredens Havn. Vi har bygget og vedligeholder et velfungerende muldtoilet i Fredens Have som indgår i havens permakultur cyklus. Vi anvender det formuldrede efter ca. 1 år hvor det bliver blandet med jorden som gødning. Der er også etableret et muldtoilet på hver bådklynge.

Projekter

‘Vi har en del forskellige projekter i gang, som alle er elementer i havnens fremtidig udvikling som et selvforsynende off-grid fællesskab. Vi arbejder bl.a. på vandingssystemer, rodzoneanlæg, opvarmning af filtreret regnvand til bad og opvask, udnyttelse af dyrkningsarealet, fremstilling af strøm med vindmøller og solpaneler.

Fredens Havn og fremtiden

“Forening Fredens Havn ønsker at indgå i en stærk arbejdsgruppe med Københavns Kommune, Christianshavns lokal udvalg, Noma, Christiania og alle andre relevante aktører. Målet er at sikre at Fredens Havn styrker lokal samfundet, også i fremtiden, og dermed bidrager positivt til København både miljømæssigt og socialt.”

Forslag om pilotprojekt for Fredens Havn
Et pilotprojekt, der forener miljømæssigt bæredygtige principper med en boligsocial indsats i samarbejde mellem Forening Fredens Havn og Københavns Kommune.

Forening Fredens Havn har siden 2008 haft følgende formålsparagraf som grundlag:

”Med udgangspunkt i den nordlige del af Erdkehlgraven og den tilhørende del af Refshalevej, ønsker foreningen at samle maritimt interesserede og fremhæve områdets kultur, natur og kvaliteter ved at møde naturen på dens egne vilkår.”
Fredens Havn er et fællesskab med et fælles formål og adskiller sig derved fra de øvrige aktiviteter i Erdkehlgraven m.m. af enkeltpersoner som ikke har til formål at passe på området, på naturen og på hinanden.

Forhandlingerne og møderne med Kystdirektoratet, Kommunen og politiet gennem 2019-2020, angående oprydning i vandområdet, viser alle parter at vi er et forhandlingsdygtigt og beslutningsdygtigt fællesskab, som er i stand til at leve op til vores forpligtigelser.

Læs hele forslaget her

TV2 dokumentaren om Fredens Havn
‘Slaget om Fredens Havn’

Dokumentaren vises i tre afsnit på TV2 d.8/4, 15/4, 22/4.
Se traileren her.

Naturpleje, vedligehold og oprydning

Vi har en dedikation til den natur vi benytter. Vi ønsker at svaneparret og det mangfoldige vandfugleliv i havnen fortsat har en beskyttet eksistens. Vi udfører forårsoprydnings weekender langs kysten og vedligeholder området hele året ved at samle plastik affald op som driver ind fra verdenshavene. Vi har samarbejdet om forårsoprydningen med Københavns Kommune fra 2012-2016, brugt egne ressourcer i årene 2017-2019 og samarbejdet med Kystdirektoratet i 2020-2021.

I 2016, startede vi oprydningsforløbet ved at bruge miljøskibet Selma til at standse forureningsfare i de efterladte sunkne vrage og bjergning af de mindre vrage. Vi fjernede batterier og olie og lagde flydespærringer rundt om de efterladte vrag.

Byens affald i vandet

Beboerne i Fredens Havn og venner laver et vigtigt stykke oprydningsarbejde hvert forår inden ynglesæsonen. Vi bruger joller og waders for at nå ind til sivskoven fra vandsiden og opsamler byens skrald der ender her.

Bredden og sivskoven

Vi kalder sivskoven for ‘bunden af vasken’, der hvor det hænger fast og ikke kommer videre. Der yngles en del fugle i sivskoven, derfor finkæmmer vi hele området hver marts inden ynglesæsonen starter.

Fyldte containere

Hvert år fylder vi mindst en hel container med det affald der er blevet efterladt på vejen/bredden eller smidt i vandet af byens brugere. Dette gælder Refshalevej omkring havnen, bredden, sivskoven, på og under vandet.  

Støt Fredens Havn her…

Det er nemt at støtte os med Mobile Pay.

Vi bruger alle donationer på bæredygtige projekter og på udvikling af havnen.

Brug koden 3262LK

Bådklyngerne

Vi har en naturlig opdeling internt i havnen. Nogle vælger at ligge ved siden af nogen de svinger godt med og derved skaber et fællesrum mellem bådene, så er der altid en nabo lige ved hånden. Andre vælger en lidt mere solo løsning og ligger for svaj for sig selv.

Krydset

Krydset er 50x50m, bygget af det oprindelige 250 år gl. pommerske fyr planker fra militærets tid. Det fungerer som bølgebryder, skraldopsamlings- platform og flydende fortøjningsanlæg.

Pilen

Pilen er ligeledes bygget af de gamle planker fra området og er et fortøjningsanlæg som er mest til de sejlende sommer brugere og deres både.

Fidlers

Fidlers Ø er en lille samling både syd for Krydset- Her er der kun adgang ved brug af jolle.

Det flydende kvarter

Det nordlige område som består af flere tømmerflåde og en samling både.

Vandfuglene i Fredens Havn

Livet sammen med fuglene giver os et unikt indblik i deres natur. Siden etableringen af Fredens Havn er både antallet i fuglebestanden og diversiteten af arter steget markant. Det skyldes at bådene og de flydende anlæg beskytter fuglereddene mod bølger og forstyrrelser samt at havnen øger biodiversitet under vandets overflade som tiltrækker fuglene.

Biolog Uffe Gjøl Sørensen:
“At sige at Fredens Havn har en negativ betydning for fuglelivet det er simpelthen ikke korrekt. Indenfor de sidste tre år der er færdslen tredoblet i Kbhs havn. Der er havnerundfarterne, der er goboats, alle sådan nogle ting er en udfordring for de her fugle, fordi den rede de bygger kan nemt blive slået i stykker, hvis der kommer for hård bølgegang. På den måde Københavns havn forvaltes på med at forsøge at få så mange ud på vandet som muligt ud og fornøje sig, der har Fredens Havn været en gevinst for vandfuglene. Det er indiskutabelt.”

Knopsvane

Vi har et svanepar som har redde og opholdsplads ved ‘Krydset’. Parret yngler hvert år og hvert år kommer der en lille flok svane-unger til havnen.

Toppet lappedykker

Den toppet lappedykker har ynglet i havnen gennem flere år og bestanden er ca. 2-3 par.

Gråstrubet lappedykker

Den gråstrubet
lappedykker har ynglet i havnen gennem flere år og bestanden er ca. 3-4 par.

Isfugl

Vi er utrolige glad for at isfuglen har valgt at gøre ophold i Fredens Havn. Den viste sig for første gang i 2019 og har været en flygtig men tilbagevenende gæst.

Lille lappedykker

Den lille lappedykker er ny i havnen siden 2020 og forskønner lydbilledet med sine skønne pippende sange. Vi observerer 3 par.

Fiskehejre

Den ellers ret sky fiskehajer er blevet en fast del af havnen og kommer gerne meget tæt på beboerne.

Blishøne

Den skrappende og larmende blishøne har været en del af havnen i mange år. Ca.30-40 stykker.

Grønbenet rørhøne

Den grønbenet rørhøne med sine usædvanelige ben er en fast beboer i havnen gennem mange år.

Skarv

Vi får ofte besøg af skarven der står på plankerne ved Krydset og breder sine vinger ud til tørre.

Troldand

Denne lidt anderledes and ser vi ofte i Erdkehlgraven. 

Grågås

I perioder som er sæsonbestemt, ser vi en del grågås som gør ophold i havnen og nogle yngler også her i nærheden.

Gråand

Den velkendte gråand er der selvfølgelig en del af i havnen.

Medierne siger…

Klik på billedet for at læse hele artiklen

»Tænk, hvis jeg tog 30 campingvogne og kørte dem ind i Kongens Have og bosatte mig der«
Jørgen Olsen er en rasende nabo til den omstridte bådfristad, Fredens Havn i Københavns havn. Noget meget større end beboernes idealer står på spil, mener han. Hvis de får lov til at blive boende på deres både, kunne han godt finde på noget vildt..

Berlingske 11 april 2021

Esben Banke har boet 15 år i den ulovlige bådeby Fredens Havn. Nu vil politikere og naboer have den ryddet.
I et område af Københavns Havn, som danner en vandgrav mellem Christianshavns grønne voldanlæg og det tæt bebyggede Holmen, ligger den flydende fristad Fredens Havn.

Berlingske 31 marts 2021

Beboerne i Fredens Havn er blevet beskyldt for at krænke retfærdigheden – filminstruktør kalder dem inspirerende
Lars Borking har lavet en dokumentarfilm i tre afsnit om beboerne i den ulovlige og udskældte bådbebyggelse Fredens Havn. Hvordan ville han selv have det med at være nabo til hjemløse med misbrugsproblemer?

Berlingske 08 april 2021

Esben Banke, ’Storken’ og andre husvilde fra Fredens Havn skal tvinges væk. Nu håber de på Østre Landsret
Esben Banke, ’Storken’ og andre husvilde vil blive hjemløse, hvis de tvinges væk fra Fredens Havn, hvor de bor i en samling gamle både i Erdkehlgraven. Både Københavns Kommune og beboere fra den rige ende af Holmen ønsker dem væk, så nu sætter de deres lid til Østre Landsret, hvor sagen kommer for i slutningen af april

Information 08 april 2021

Fredens Havn deler vandene. Hvem har ret til at bo i byen? Og hvad vil vi med den?
En ny dokumentarserie i tre dele, ‘Slaget om Fredens Havn’ tager seerne med indenfor i det flydende bofællesskab, skabt af en lille gruppe hjemløse, som kaldes Fredens Havn i Erdkehlgraven. Byretten har dømt Fredens Havn ulovlig i 2020, men de hjemløse har anket sagen og nægter at flytte.

Berlingske 11 april 2021

Den flydende fristad bag Christiania har hyret prominent advokat og går til kamp mod myndighederne
Højtprofileret Støjberg-advokat har taget sagen om den ulovlige bebyggelse Fredens Havn i Københavns havn. En fodfejl fra myndighederne er afgørende, mener han.

Berlingske 31 marts 2021

Domme i Fredens Havn sag anket
En række af de seneste domme om de ulovlige anlæg i Fredens Havn i Erdkehlgraven er blevet anket.

Havnefronten 11 nov 2020

De skæve eksistenser i Fredens Havn har tabt – næste træk er menneskerettighederne
Efter 14 år er beboerne på de ulovlige både i Erdkehlgraven dømt skyldige. Nu bevæbner de sig med internationalt skyts.

Berlingske 02 sept 2020

Fredens Havn er et fristed som bør bevares
I stedet for at undertrykke det anderledes skal vi undertrykke intolerancen og lade folk bo, som de ønsker.

Magasinet KBH 12 juni 2020

Fristed eller frygtelig? Nu er Fredens Havn ved at blive ryddet
Det har været en årelang kamp, men nu er rydningen af det ulovlige flydende bofællesskab Fredens Havn ved Christiania begyndt.

Berlingske 16 april 2020

Fredens Havn: Op mod 200 sunkne både og vragdele hives nu op af havnen
Et havneløb ved Christiania tømmes nu for skibsvrag og hjemmebyggede pramme.​​

Politiken 16 april 2020

‘Man skal have lov til at bo, som man vil. Vi lever i et frit land’
Berit Mortensen og Esben Banke bor ikke som de fleste. DR har undersøgt livet blandt nogle af dem, der enten bor ulovligt eller ikke betaler husleje.

DR 15 nov 2019

Bådejere i Fredens Havn er blevet sigtet af politiet
Ejerne skulle have ryddet området, og beboerne skulle være flyttet. Men alt fra fartøjer til vragdele og sågar beboere er der stadig – så nu har politiet rejst en række sigtelser.

TV2 Lorry 22 Juli 2019

Fredens Havns skæbne er afgjort – bliver ryddet til efteråret
Skæbnen er endelig blevet afgjort for den flydende bådkoloni Fredens Havn ud for Christiania.

TV2 11 april 2019

Nu bliver Fredens Havn ved Christiania ryddet
Myndighederne vil fjerne bådkolonien Fredens Havn ved Christiania. Beboerne har fået besked om, at deres både skal være væk inden for fire uger.

TV2 Lorry 08 feb 2019

Fredens Havn ved Christiania skal ryddes for slum
Det ventes at koste cirka 25 millioner kroner at fjerne omkring 90 fartøjer, vrag og anlæg i Erdkehlgraven.

TV2 08 feb 2019

Arkitekt: Regeringen har besluttet at fjerne eksperimentet Fredens Havn på Holmen – det er rigtig ærgerligt
Der er brug for flere, ikke færre, af den slags eksperimenter, som Fredens Havn, som kan vise os mere bæredygtige måder at leve på i byen.

Politiken 20 feb 2019

Område med havneslum i København bliver ryddet
Prisen for at fjerne omkring 90 skibe og vrag i Fredens Havn i København ventes at blive cirka 25 millioner kroner.

DR 08 feb 2019

Fredens Havn er en flydende hippielejr og en politisk irritationskilde
Ved Holmen i København ligger Fredens Havn, en lille klynge usle småbåde, husbåde og pramme, beboet af mennesker, der ikke passer ind i det omgivende samfund.

Information 15 dec 2018

Stifter af Fredens Havn: Vi ville pleje natur og miljø
To ministre er torsdag indkaldt til samråd i en sag om ulovlige halvsunkne skibe nær Christiania i København.

BT 08 nov 2018

Fredens Havn: Minister mangler 26 millioner
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vedkendte sig på et samråd torsdag statens ansvar for at rydde den ulovlige bådkoloni ‘Fredens Havn’ – men han mangler 26 millioner kroner.

Ugeavisen 09 nov 2018

Stifter af Fredens Havn: Vi ville pleje natur og miljø
To ministre er torsdag indkaldt til samråd i en sag om ulovlige halvsunkne skibe nær Christiania i København.

Kristligt Dagblad 08 nov 2018

Jørgen Olsen er med i beskidt nabostrid: Det er jo helt grotesk!
Et lille stykke vand mellem Holmen og Christiania i København har i mere end 10 år været stridspunkt for almindelige skatteydere på den ene side og christianitter og hjemløse på den anden.

BT 27 maj 2018

Frank Jensen: Min tålmodighed med Fredens Havn er opbrugt
Københavns Kommune har i årevis kæmpet for at få Erdkehlgraven ryddet. Torsdag er der samråd om sagen.

Jyllands Posten 08 nov 2018