Refshalevej, København
+50374568
info@fredens-havn.dk

Fredens Havn som pilotprojekt

Følgende oplæg til samarbejde om områdets fremtid er sendt d.6/4 2021 til Miljø og teknikudvalget, København Kommune.

Forslag om pilotprojekt for Fredens Havn

Et pilotprojekt, der forener miljømæssigt bæredygtige principper med en boligsocial indsats i samarbejde mellem Forening Fredens Havn og Københavns Kommune.

Forening

Forening Fredens Havn har siden 2008 haft følgende formålsparagraf som grundlag:

”Med udgangspunkt i den nordlige del af Erdkehlgraven og den tilhørende del af Refshalevej, ønsker foreningen at samle maritimt interesserede og fremhæve områdets kultur, natur og kvaliteter ved at møde naturen på dens egne vilkår.”

Fredens Havn er et fællesskab med et fælles formål og adskiller sig derved fra de øvrige aktiviteter i Erdkehlgraven m.m. af enkeltpersoner som ikke har til formål at passe på området, på naturen og på hinanden.

Forhandlingerne og møderne med Kystdirektoratet, Kommunen og politiet gennem 2019-2020, angående oprydning i vandområdet, viser alle parter at vi er et forhandlingsdygtigt og beslutningsdygtigt fællesskab, som er i stand til at leve op til vores forpligtigelser.

Kort om Fredens Havn

Fredens Havn er os der har fundet sammen omkring dette enestående sted midt i København over de sidste 14 år. Vi er en samling af højtuddannede idealister, håndværkere, kunstnere, musikere, gøglere, misbrugere og hjemløse. Nogle af os er gode socialt, nogle af os er gode praktisk. Vi rummer diversitet, tolerance og kærlighed for hinanden. Vores styrke er vores evne til at rumme hinanden og udvikle os som individer og som fællesskab.

Vi har en dedikation til den natur vi benytter. Vi ønsker at svaneparret og det mangfoldige vandfugleliv i havnen fortsat har en beskyttet eksistens. Vi udfører forårsoprydnings weekender langs kysten og vedligeholder området hele året ved at samle plastik affald op som driver ind fra verdenshavene. Vi har samarbejdet om forårsoprydningen med Københavns Kommune fra 2012-2016, brugt egne ressourcer i årene 2017-2019 og samarbejdet med Kystdirektoratet i 2020-2021. I 2016, har vi startet oprydningsforløb ved at bruge miljøskibet Selma til at standse forureningsfare i de efterladte sunkne vrage og bjergning af de mindre vrage.

Her er der plads til et flippe ud. Her bor folk, der aldrig ville kunne klare sig i en almindelig social boligforening, fordi der ind i mellem er brug for at kokse ud. Vi kan rumme det. Det er ikke altid nemt.

En af de helt store styrker ved havnen er at vi har skabt et sted med billige gode boliger, med ordentlige sanitære forhold og med et stærkt socialt netværk, hvor vi er i stand til at løfte hinanden. Her er plads til meget forskellige mennesker og en del af os er udfordret af, at vi vil have svært ved at bo andre steder. Mange af os der bor i Fredens Havn har været hjemløse tidligere, men har i havnen fundet et sted, hvor vi får styr på nogle af de udfordringer vi har. Vandet og fællesskabet hjælper os til at finde fodfæste, til at løfte i fællesskab når der skal ryddes op for vandfuglene i sivene og være der for hinanden når nogle har alvorlige psykiske udfordringer. Fredens Havn har gennem årene tiltrukket meget forskellige sociale lag, og at her opstår et fællesskab mellem folk, der kommer med noget meget forskelligt. Det opfatter vi som meget vigtigt for at vi fungerer. Det er en vigtig del af, hvordan det sociale arbejde vi laver også kunne være en model for andre.

Projektet

Fredens Havn har mange kvaliteter både socialt og miljømæssigt, som vi foreslår at bygge på. Derfor foreslår vi i samarbejde med Københavns Kommune, at udarbejde en ansøgning til Kystdirektoratet om et pilotprojekt i Erdkehlgraven, der forener behovet for plads til socialt udsatte med en sund miljømæssig indsats for vandmiljøet i området.

Vi forestiller os et pilotprojekt der bygger på de meget vigtige erfaringer vi har gjort os som beboere i Fredens Havn og dermed vil afhjælpe den kritik af Fredens Havn som har været fra politisk side og fra nogle af vores naboer.

Vores forhåbninger er at indgå i en stærk arbejdsgruppe med Københavns Kommune, en privat fond (som Oak Foundation Denmark, der arbejder med hjemløshed og tidligere har vist interesse for Fredens Havn), Christianshavns lokal udvalg, Noma, Christiania og alle andre relevante aktører. Målet er at sikre at Fredens Havn styrker lokal samfundet, også i fremtiden, og dermed bidrager positivt til København både miljømæssigt og socialt.

Projektet bør indeholde:

1. Klart defineret geografisk område

2. Antal af fartøjer

3. Krav til vedligeholdelse af området

3.1 sanitære forhold

3.2 affaldsindsamling

3.3 naturpleje

4. Krav til fartøjers beskaffenhed

5. Social indsats

6. Målgruppe og mangfoldighed

7. Projektets varighed

8. Dokumentation

9. Evaluering

Med ønske om et konstruktivt samarbejde i 2021,

På vegne af forening Fredens Havn,

Esben Banke, Donald Macintyre, Di Ponti